ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΡΣΑΡΗΣ // ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ //

23 Οκτωβρίου – 17 Νοεμβρίου 2018