ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΡΟΚΟΣ // ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ //

2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 – 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ // ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ //

4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 - 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008

ΣΙΜΟΣ ΒΕΗΣ // DIMENSIONAL BODIES //

14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008

ΛΕΜΟΝΙΑ ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ // ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΡΟ //

23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ- 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ // NEW ARRIVALS //

24 ΙΟΥΝΙΟΥ - 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2008

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΙΣ // ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΗΣ //

27 ΜΑΪΟΥ - 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ // URBAN BEHAVIOURS 2007-2008 //

6 ΜΑΪΟΥ - 24 ΜΑΪΟΥ 2008

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ // ΗΜΙ- ΦΩΣ //

1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΡΑΣΙΤΗΣ // ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ //

11 ΜΑΡΤΙΟΥ - 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008

ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ ΚΑΓΚΛΗΣ // ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ //

19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008

KOΡΝΗΛΙΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ // ΣΑΡΜΑΤΑ //

29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ // ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ //

8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008