ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΕΚΟΥΛΑΚΟΥ // ΧΡΩΜΟΓΡΑΦΙΑ 2 //

13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ // VIAE CORPORUM II

8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

OMAΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ // ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΕΣ //

25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ // FORMIDABLE //

20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΟΥΚΑΣ // ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ //

7 ΙΟΥΝΙΟΥ - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

ΑΝΝΙΤΑ ΑΡΓΥΡΟΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ // ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ //

26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - 26 ΜΑΪΟΥ 2012

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ // ΑΝΙΧΝΕΥΟΝΤΑΣ ΤΑ ΙΧΝΗ //

22 ΜΑΡΤΙΟΥ - 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

ΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΛΑΚΗΣ // ΓΛΥΠΤΙΚΗ //

23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

ΕΥΑ ΜΕΛΑ // ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ //

24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012