ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΚΑΒΒΑΘΑ // Tapetum Lucidum //

10 Δεκεμβρίου 2015– 9 Ιανουαρίου 2016

Η γενιά του ΄70

19 Νοεμβρίου-5 Δεκεμβρίου 2015

ΤΙΤΙΚΑ ΣΑΛΛΑ // ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΦΡΙΝΤΡΙΧ //

22 Οκτωβρίου – 14 Νοεμβρίου 2015

MAGIC CARPET RIDE - San Francisco Bay Area Sculptors Meet Athenian Sculptors

22 Σεπτεμβρίου – 17 Οκτωβρίου 2015

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΥΡΕΣΙΩΤΗ // Τὰ Εἰς Ἐμαυτόν //

30 Ιουνίου – 31 Ιουλίου 2015

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΣΑΪΚΑΣ // ΕΙΚΟΝΕΣ //

28 Μαΐου – 27 Ιουνίου 2015

ΜΑΝΩΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ // CIPHER //

21 Απριλίου - 23 Μαϊου 2015

ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ

19 Φεβρουαρίου - 14 Μαρτίου 2015 (Παράταση έκθεσης έως 9 Απριλίου)

ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ ΚΑΓΚΛΗΣ // THE GRAND ILLUSION //

15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015