ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ // THE END OF GAME //

15 Μαΐου – 12 Ιουνίου 2021

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ // CLOCKWISE //

3 - 31 Οκτωβρίου 2020

ΑΝΤΩΝΙΟΣ // SUMMER PROJECT II //

30 Ιουλίου – 26 Σεπτεμβρίου 2020

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ // OVERMORROW //

25 Ιουνίου – 24 Ιουλίου 2020

ΑΝΤΟΝ //

26 Μαρτίου - 25 Απριλίου 2020

ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ // ΤΟΠΟΙ ΑΛΜΥΡΑΣ ΣΕ ΧΡΟΝΟΥΣ ΕΣΠΕΡΑΣ //

20 Φεβρουαρίου - 21 Μαρτίου 2020

ΗΛΙΑΣ ΣΙΨΑΣ // TERRA LUMINA //

23 Ιανουαρίου - 15 Φεβρουαρίου 2020